Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/755/2019

(FO) Kőppl Milan (11.05.1983)

Februárová 639, 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/755/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
11.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kőppl Milan, Februárová 639, 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie