Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/771/2019

(FO) Nová Erika (30.01.1975)

Veľká Okružná 1040/41 , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/771/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nová Erika, Veľká Okružná 1040/41 , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie