Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/757/2019

(FO) Dávidik Ján (23.06.1944)

Prievidzká 27/6 , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/757/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dávidik Ján, Prievidzká 27/6 , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie