Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/746/2019

(FO) Cigánková Marcela, Mgr. (08.02.1977)

Kamenné 1060/26 , 90701 Myjava

Spisová značka, typ konania:
38OdK/746/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cigánková Marcela, Mgr., Kamenné 1060/26 , 90701 Myjava, Slovensko
Lehoty:
20.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie