Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/805/2019

(FO) Bangová Mária (23.06.2000)

Trenčianska ulica 2193, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/805/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
01.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bangová Mária, Trenčianska ulica 2193, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
19.12.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.01.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie