Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/35/2019

(FO) Gracová Anna (29.06.1973)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/35/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
03.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
03.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gracová Anna, Mesto Prešov , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
20.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--