Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/772/2019

(FO) Džačovská Jana (26.08.1970)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/772/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
24.01.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
24.01.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Džačovská Jana, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
13.01.2020 Pondelok
Džačovská lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--