Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/771/2019

(FO) Čonka Milan (06.04.1971)

J. Kráľa 689, 05938 Štrba

Spisová značka, typ konania:
2OdK/771/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Milan, J. Kráľa 689, 05938 Štrba, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--