Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/779/2019

(FO) Keďuch Peter (19.07.1991)

Košická 2633, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/779/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 04.12.2019
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Keďuch Peter, Košická 2633, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--