Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/232/2019

(FO) Kálmán Zsolt (23.10.1976)

Kamenica nad Hronom 392, 94365 Kamenica nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/232/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ľubica Farkašová
Správca:
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kálmán Zsolt, 392, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie