Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1009/2019

(FO) Hívešová Katarína (17.10.1969)

Gortva 150 , 98002 Jesenské

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1009/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
25.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hívešová Katarína, Gortva 150 , 98002 Jesenské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie