Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/985/2019

(FO) Lovašová Eva (21.09.1948)

Barca 52 , 98251 Barca

Spisová značka, typ konania:
2OdK/985/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
od 04.12.2019
Stav konania:
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lovašová Eva, Barca 52 , 98251 Barca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie