(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/50/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Angela Balázsová
Správca:
Stav konania:
03.10.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.09.2014 - Začaté konkurzné konanie
03.10.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--