Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/823/2019

(FO) Rusňák Juraj (07.02.1986)

Kpt.Nálepku 676, 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/823/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
11.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rusňák Juraj, Kpt.Nálepku 676, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie