Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/819/2019

(FO) Rác Ján (21.06.1973)

Považská Bystrica , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/819/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rác Ján, Moyzesova 819, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie