Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/807/2019

(FO) Sopčáková Sylvia (23.01.1953)

Nové Mesto nad Váhom , 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/807/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 05.12.2019
Stav konania:
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sopčáková Sylvia, , 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie