Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/781/2019

(FO) Klopan Patrik (15.01.1976)

Bôrová ulica 442, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/781/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 05.12.2019
do 09.11.2020
Navrhovatelia:
Klopan Patrik, Bôrová ulica 442, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
20.12.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.01.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie