Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/787/2019

(FO) Chmura Jozef (06.02.1956)

Novomeského 3918, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
5OdK/787/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
23.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.11.2019
do 18.11.2019
Navrhovatelia:
Chmura Jozef, Novomeského 3918, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie