Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/238/2019

(FO) Farkas Jozef (05.12.1956)

Búč 373, 94635 Búč

Spisová značka, typ konania:
29OdK/238/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Farkas Jozef, 373, 94635 Búč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie