Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/518/2019

(FO) Gallo Peter (21.05.1975)

Čierna Lehota 194, 04936 Čierna Lehota

Spisová značka, typ konania:
31OdK/518/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.12.2019 - Vyhlásený konkurz
11.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gallo Peter, 194, 04936 Čierna Lehota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie