Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/788/2019

(FO) Lackóová Anita (28.04.1981)

Temeš 21, 97229 Temeš

Spisová značka, typ konania:
38OdK/788/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
23.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
23.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lackóová Anita, 21, 97229 Temeš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie