Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/47/2019

(FO) Miko Milan (26.04.1971)

Lukov 184 , 08605 Lukov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/47/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miko Milan, Lukov 184 , 08605 Lukov, Slovensko
Lehoty:
23.12.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.01.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
04.02.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--