Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1025/2019

(FO) Núdzik Anton (04.12.1960)

Mesto Brezno , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1025/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Núdzik Anton, Mesto Brezno , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--