Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1008/2019

(FO) Rovná Andrea (15.08.1979)

Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1008/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 06.12.2019
Stav konania:
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rovná Andrea, Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--