Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1003/2019

(FO) Bónová Silvia (07.07.1979)

Krahule 126 , 96701 Krahule

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1003/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
25.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
25.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bónová Silvia, Krahule 126 , 96701 Krahule, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--