Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/995/2019

(FO) Žemberyová Beata (18.08.1966)

Hlavná 307/132 , 96653 Hronský Beňadik

Spisová značka, typ konania:
5OdK/995/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žemberyová Beata, Hlavná 307/132 , 96653 Hronský Beňadik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--