Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/59/2019

(FO) Albertyová Katarína, Ing. (12.06.1979)

Jána Nováka 12783/17 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/59/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 29.11.2019
Stav konania:
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Albertyová Katarína, Ing., Jána Nováka 12783/17 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--