Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/818/2019

(FO) Antoš Andrej (20.09.1960)

Domašská 2761/14 , 09302 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/818/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 10.12.2019
Stav konania:
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Antoš Andrej, Domašská 2761/14 , 09302 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--