Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/813/2019

(FO) Miklošová Monika (31.07.1972)

Závada 8 , 09408 Závada

Spisová značka, typ konania:
2OdK/813/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Miklošová Monika, Závada 8 , 09408 Závada, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--