Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1049/2019

(FO) Zacharčoková Marcela (16.04.1975)

Strieborná 161/15 , 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1049/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zacharčoková Marcela, Strieborná 161/15 , 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--