Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/347/2019

(FO) Andrés Szabó Alexandra, Ing. (16.07.1978)

Horné Saliby 29 , 92503 Horné Saliby

Spisová značka, typ konania:
25OdK/347/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie