Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/817/2019

(FO) Čechovská Jana (18.04.1966)

Trenčín , Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/817/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
15.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
15.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čechovská Jana, , Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie