Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/816/2019

(FO) Lokajíček Jan (27.12.1984)

Orechovská 13/26 , 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/816/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 11.12.2019
Stav konania:
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lokajíček Jan, Orechovská 13/26 , 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie