Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/77/2019

(FO) Morochovičová Iveta, Ing. (26.07.1970)

SNP 4100/100 , 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
4OdK/77/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
29.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
29.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Morochovičová Iveta, Ing., SNP 4100/100 , 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie