Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/822/2019

(FO) Oračko Milan (19.03.1968)

Podhorany 100 , 05993 Podhorany

Spisová značka, typ konania:
5OdK/822/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oračko Milan, Podhorany 100 , 05993 Podhorany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--