Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/242/2019

(FO) Hícová Anežka (01.06.1935)

239 , 93504 Devičany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/242/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
19.03.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
22.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
19.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hícová Anežka, 239 , 93504 Devičany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie