Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/336/2019

(FO) Oláhová Jana (08.04.1970)

Zimná 1645/3 , 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
30OdK/336/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláhová Jana, Zimná 1645/3 , 07501 Trebišov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie