Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/829/2019

(FO) Bambuch Tomáš (08.12.1989)

Jastrabie nad Topľou 31 , 09435 Jastrabie nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/829/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
01.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bambuch Tomáš, Jastrabie nad Topľou 31 , 09435 Jastrabie nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--