Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1090/2019

(FO) Pokoš Ondrej (29.11.1974)

Mládežnícka 1789/6 , 97703 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1090/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pokoš Ondrej, Mládežnícka 1789/6 , 97703 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--