Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1087/2019

(FO) Botoš Ladislav (05.10.1963)

Fiľakovské Kováče 100 , 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1087/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Botoš Ladislav, Fiľakovské Kováče 100 , 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--