Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1073/2019

(FO) Popunda Emil (28.03.1965)

Š.Višňovského 771, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1073/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 12.12.2019
Stav konania:
10.03.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
19.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
10.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Popunda Emil, Š.Višňovského 771, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--