Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
8OdK/459/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
24.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.12.2019 - Vyhlásený konkurz
24.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
27.12.2019 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.02.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie