Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/560/2019

(FO) Čonka Ján (03.10.1952)

Rybníky 937/6 , 05311 Smižany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/560/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Ján, Rybníky 937/6 , 05311 Smižany, Slovensko
Lehoty:
30.12.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
27.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.02.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.02.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie