Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1102/2019

(FO) Koreš Andrej (29.03.1970)

Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1102/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
15.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
15.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Koreš Andrej, Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--