Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1104/2019

(FO) Bútorová Viera (14.11.1958)

Nálepkova 1193/26 , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1104/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.06.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
23.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bútorová Viera, Nálepkova 1193/26 , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--