Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/8/2019

(FO) Pavlíková Veronika (18.07.1976)

Studienka 358 , 90875 Studienka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/8/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 21 827,72 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie