Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/3/2019

(FO) Kolumberová Alena (11.05.1965)

Partizánska 700/47 , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
4OdS/3/2019, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
28.08.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
12.11.2021 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
22.11.2019 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
28.08.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História správcov:
od 26.11.2019
do 17.08.2021
Navrhovatelia:
Kolumberová Alena, Partizánska 700/47 , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie