Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/567/2019

(FO) Kroščenová Eva (15.04.1997)

Potočná 204, 05314 Spišský Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
31OdK/567/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.12.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kroščenová Eva, Potočná 204, 05314 Spišský Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie