Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/568/2019

(FO) Dzimko Michal (27.08.1954)

Matejovce nad Hornádom 9, 05321 Matejovce nad Hornádom

Spisová značka, typ konania:
32OdK/568/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
17.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dzimko Michal, 9, 05321 Matejovce nad Hornádom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie