Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/563/2019

(FO) Šimáková Dominika (06.05.1991)

Krompachy , 05342 Krompachy

Spisová značka, typ konania:
26OdK/563/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
19.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.12.2019 - Vyhlásený konkurz
19.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šimáková Dominika, , 05342 Krompachy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie